NIDAMT16

แหล่งรวมเพื่อน NIDA ชาว MT16


  กำหนดการไหว้ครู

  Share
  p.khamsiri
  p.khamsiri

  จำนวนข้อความ : 48
  Join date : 03/06/2009

  กำหนดการไหว้ครู

  ตั้งหัวข้อ by p.khamsiri on Mon Jun 15, 2009 4:24 pm

  กำหนดการ
  พิธีไหว้ครู
  พิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่นและมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ประจำปี 2552
  วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552
  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

  ……………………………………………

  08.00 น. ลงทะเบียน
  - คณาจารย์/นักศึกษาปัจจุบัน/บุคลากร/บุคคลภายนอก
  - นักศึกษาเก่าดีเด่น/นักศึกษารางวัลเรียนดี
  - ผู้แทนนักศึกษาเก่า/ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบันแต่ละคณะ ลงทะเบียนประกวดพาน
  - ชมวิดีทัศน์สถาบันอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
  - รับประทานอาหารว่าง

  09.00 น. พิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น
  - อธิการบดีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
  - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน กล่าวรายงาน
  - คณบดี อ่านประกาศเกียรติคุณ
  - อธิการบดี มอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น ประกอบด้วย
  1. ศาสตราจารย์ อุดม ทุมโฆสิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  2. นายสุรชัย ธารสิทธิ์พงษ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  3. นายโกศิลป์ ภัทรธีรานนท์ คณะบริหารธุรกิจ
  4. รองศาสตราจารย์ คิม ไชยแสนสุข คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  5. นายสมเกียรติ อึงอารี คณะสถิติประยุกต์
  6. นายจีระชัย ไกรกังวาร คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

  - ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

  09.30 น. เชิญคณาจารย์ขึ้นนั่งบนเวที

  09.40 น. พิธีไหว้ครู
  - อธิการบดีเจิมหนังสือ
  - นายกสโมสรนักศึกษาฯ กล่าวรำลึกพระคุณครู
  - ตัวแทนนักศึกษานำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
  - ตัวแทนนักศึกษานำสวดบทไหว้ครู นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีสวดตาม
  - นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม
  - ผู้แทนถือพานนักศึกษาเก่า / ผู้แทนถือพานนักศึกษาปัจจุบันแต่ละคณะ
  / ผู้แทนถือพานสโมสรนักศึกษา ขึ้นมอบพานแด่คณาจารย์

  10.40 น. พิธีมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา
  - ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวรายงาน
  - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา
  - รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
  คณะกรรมการชมรม ประจำปีงบประมาณ 2551
  - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบโล่การประกวดพานไหว้ครู
  - อธิการบดี ให้โอวาทแก่นักศึกษา
  - บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
  - บรรเลงเพลงสถาบัน
  - อธิการบดี / ผู้บริหารสถาบัน / คณาจารย์ / นักศึกษาเก่าดีเด่น / นักศึกษารางวัลเรียนดี /
  คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา / คณะกรรมการชมรม ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

  12.00 น. เสร็จพิธี


  หมายเหตุ. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  *****************

  การแต่งกาย: - คณาจารย์ ชุดครุยสถาบัน*
  - คณะทำงาน ชุดเบลเซอร์หรือชุดสุภาพ
  - นักศึกษาและผู้ร่วมงาน ชุดสุภาพ

  * คณาจารย์รับครุยสถาบันที่คณะหรือหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
  พระชนมพรรษา
  p.khamsiri
  p.khamsiri

  จำนวนข้อความ : 48
  Join date : 03/06/2009

  Re: กำหนดการไหว้ครู

  ตั้งหัวข้อ by p.khamsiri on Mon Jun 15, 2009 4:27 pm

  คำกล่าวไหว้ครู

  (นำ) ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา
  (สวดทำนองสรภัญญะ)

  ข้าขอประณตน้อมสักการ
  (รับพร้อมกัน) บูรพคณาจารย์ผู้กอรปประโยชน์ศึกษา
  ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา
  แก่ข้าในกาลปัจจุบัน
  ข้าขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์
  ด้วยใจนิยมบูชา
  ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา
  ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
  ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน
  อยู่ในศีลธรรมอันดี
  ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี
  แก่ชาติและประเทศไทยเทอญ ฯ

  (นำ) ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง

  เพลงพระคุณที่สาม
  คำร้อง / ทำนอง ครูอร่าม ขาวสะอาด

  ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้
  อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดี
  ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที
  ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น
  ครูมีบุญคุณจะต้องเทิดทูนเอาไว้เหนือเกล้า
  ท่านสั่งสอนเราอบรมให้เราไม่เว้น
  ท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็น
  สอนให้รู้จัดเจนเฝ้าแนะเฝ้าเน้นมิได้อำพราง
  * พระคุณที่สามงดงามแจ่มใส
  แต่ว่าใครหนอใครเปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง
  ถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทาง
  มีใครไหนบ้างแนะนำแนวทางอย่างครู
  บุญเคยทำมาตั้งแต่ปางใดเรายกให้ท่าน
  ตั้งใจกราบกรานเคารพคุณท่านกตัญญู
  โรคและภัยอย่ามาแผ้วพานคุณครู
  ขอกุศลผลบุญค้ำชูให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดร

   เวลาขณะนี้ Thu Jan 24, 2019 1:24 pm